Hva er brassband?

Vårt "lokale" skolekorps er:

Hammartun Skolekorps

Hva er brassband?

Store Norske Leksikon: "Brassband: orkester (korps) bestående av bare messinginstrumenter (brass) og slagverk."

Det finnes flere typer av brasband, blant annet Britisk - stil, Frelsesarme og New Orleans-stil. Disse varierer en del i instrumentering.

 

Britisk stil(det som brukes i de fleste brassband i Norge):

På grunn av sin tradisjon med konkurranser har denne typen brassband et nokså fast oppsett.

1 Soprankornett i E♭

8-10 kornetter i B♭ (4-5 solokornetter, 1 repiano, 2 andrekornett, 2 tredjekornett)

1 flygelhorn i B♭ (skrevet sammen med repiano på gamle noter)

3 horn(althorn) i E♭( Solohorn, førstehorn, andrehorn)

2 tenorhorn/ baritonhorn i B♭.(Første tenorhorn og andre tenorhorn)

2 tenortromboner i B♭(førstetrombone og andretrombone)

1 basstrombone(f-nøkkel, i C)

2 euphonium i B♭

2 basser i E♭

2 basser i B♭

2 - 3 slagverkere(Avhengig av stykke: timpani, klokkespill, skarptromme,

stortromme,triangel, cymbaler, trommesett +evt mer)

 

Med unntak av tromboner(som har en sylindrisk form) har alle blåseinstrumentene en konisk form. Dette gir denne typen korps/orkester sitt særegne lydbilde med lys, mild klang(i motsetning til den mørke symfoniske klangen eller den skarpe klangen fra et janitsjarorkester)

 

En del steder kan man også finne band som kaller seg silverband. Disse er i praksis like med brassband. Forskjellen lå tidligere i at mens brassband hadde instrumenter med lakkert messing så hadde silverband instrumenter som var belagt med sølv. Disse ble betegnet som "finere" fordi sølvbelegg var dyrere. Etter hvert har denne forskjellen blitt borte og du finner nå også brassband der noen av instrumentene er sølvbelagt.

Vinnere av NM for brass band 2015: Stavanger Brass Band (foto: musikkorps.no)

Europamestere Brass 2015: Black Dyke Band

 

Frelsesarme

Frelsesarmeoppsett varierer mye i antall musikere ut i fra hva de har tilgjengelig. Fra 6-8 personer og oppover. Ellers følger frelsesarmeen de faste oppsettene som nevnt over, med enkelte unntak: repianostemmen er sløyfet og andre og tredjestemmen er delt i første- og andrestemme.

New Orleans - stil:

New Orleans - stil skiller seg klart fra de to andre stilene nevnt ovenfor. Her varierer instrumentbesetningen mer med instrumenter som trompeter, tromboner, saksofoner, sousafoner og slagverk. Ulike band bruker ofte ulike oppsett og det blir mer "vi bruker det vi har"- oppsett.

Tradisjonelt spilte denne typen brassband en blanding av europeisk marsjmusikk og afrikanske folketoner. Slik sett var disse bandene en viktig del av utviklingen av jazz.

I senere tid har denne typen brassband også blitt influert av funk og hip hop.

Salvaton Army Brass Band

Rebirth Brass Band

Tekstkilder:

 

Store Norske Leksikon

http://snl.no/brassband

Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Brass_band

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brass_band_(British_style)

Chester Brass Band

http://www.chesterbrass.com/brass-u/all-about-brass-bands

Brass Band Information

http://www.brassbandinformation.co.uk/brass-bands.html