Historien om britiske brassband

Brass band oppsto i Storbritannia tidlig på 1800-tallet. De tidligste brassbandene startet opp rundt 1815 og lignet i besetning mer på de moderne janitsjarorkestrene enn det vi forbinner med brassband. Blant annet besto besetningene av en del treblåsere.

Orkestrene oppsto rundt industribyene. Noen i landsbyer litt utenfor industribyene(der det var få andre musikalske fritidsaktiviteter), mens andre oppsto i direkte tilknytning til industri- og gruveselskap. Brassband ble sett på som en musikalsk fritidsaktivitet for de lavere klasser og slik sett ikke like "fin" som den musikken som overklassen holdt på med.

Vårt "lokale" skolekorps er:

Hammartun Skolekorps

 

 

Brassband ble sett på som en del av den lokale stoltheten til de nye industriområdene, og som en følge av det ble det også satt i gang konkurranser mellom de ulike orkestrene. I 1853 ble det første åpne britiske mesterskapet for brassband avholdt. En følge av konkurransene ble etter hvert at orkestrene fikk en mer standardisert besetning for å kunne konkurrere på like vilkår. Slik sett er altså dagens oppsett av brassband et resultat av konkurranser.

Brassbandbevegelsen i Storbritannia nådde sitt høydepunkt tidlig på 1900-tallet med over 20 000 spillende. Etter hvert har tallet gått tilbake, blant annet på grunn av tilbakegangen i den engelske industrien. Mange orkester mistet den økonomiske støtten de hadde hatt og måtte enten legge ned, eller finne penger andre steder.

England er også dag den ledende brassnasjonen og har flere av de beste brassbandene i verden. De avholdes jevnlige konkurranser gjennom året der brassbandene er delt inn i divisjoner etter ferdighetsnivå. Den nasjonale finalen(Nationals) i Royal Albert Hall tiltrekker seg tilskuere fra mange land.

Brighouse & Rastrick Brass Band

Historien om britiske Brassband

Tekstkilder:

 

Store Norske Leksikon

http://snl.no/brassband

Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Brass_band

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brass_band_(British_style)

Chester Brass Band

http://www.chesterbrass.com/brass-u/all-about-brass-bands

Brass Band Information

http://www.brassbandinformation.co.uk/brass-bands.html

Cory Band fra Wales

Med unntak av trombone og slagverk så har alle instrumenter i et moderne brassband ventiler. Derfor ble oppfinnelsen av ventiler til instrumenter(ca 1815) svært viktig for utviklingen av brassband. Først ute var kornetten, som var en videreutvikling av posthornet, men etter hvert kom det flere instrumenter til. Etter hvert som utviklingen gikk framover ble instrumentene både bedre og billigere og ble slik en populær fritidssyssel i det industrialiserte England. Mange band hadde som sagt en tilknytning til et industriforetak. Noen ble stiftet av arbeiderne eller eierne av foretakene, slik som Grimthorpe Colliery Band(gruveselskap), mens andre ble sponset av slike foretak, slik som Black Dyke (Mills) Band(veveri). Begrunnelsen for industriselskapene til å støtte slike band sies å ha vært et ønske om å holde arbeiderne borte fram mer radikal virksomhet.

Lyden av Grimthorpe Colliery Band, fra spillefilmen "Brassed off"