Styret

Styret 2017

Leder er valgt av årsmøtet. De resternede vervene i styret velges på styrets første møte etter årsmøtet.

Vårt "lokale" skolekorps er:

Hammartun Skolekorps

Navn

Verv

Mail

Anne Holen Aasen

Leder

anho-aa@online.no

Ida Duenger

Nestleder

ida_due_3@hotmail.com

Ole Kristian Jensvoll

Kasserer

olekjens@online.no

Eva Beate Aamodt

Styremedlem

evabeate1978@hotmail.com

Anne Gro Hovda Berg

Sekretær

annegro_berg1@hotmail.com

May-Britt Finsveen(permisjon)

Styremedlem

finsvea@gmail.com

 

 

 

Åse Jørstad(permisjon)

Varamedlem 1

 

Jørn Kristiansen

Varamedlem 2

 

Andre verv

Valgkomite:

- Randi Duenger

- Kjersti Elisabeth Kval-Engstad

 

Noteforvalter:

- Bjørn Brudal

 

Materialforvalter

- Bård Myhren

 

Notekomite:

- Ida Duenger

- Marit Lien

- Ola Kval-Engstad

- Andres Halla(dirigent)

 

Revisorer:

- Jon Erik Duenger

- Dag Jensvoll