Styret

Medlemmene fra Juniorbrassen spiller nå i Hammartun Skolekorps

Saksumdal Musikkforening

Stiftet 10.mars 1977

Styret 2016

Leder er valgt av årsmøtet. De resternede vervene i styret velges på styrets første møte etter årsmøtet.

Navn

Verv

Mail

Anne Holen Aasen

Leder

anho-aa@online.no

Ida Duenger

 

ida_due_3@hotmail.com

Ole Kristian Jensvoll

 

olekjens@online.no

Eva Beate Aamodt

 

evabeate1978@hotmail.com

Anne Gro Hovda Berg

 

annegro_berg1@hotmail.com

Åse Jørstad

 

 

 

 

 

May Britt Finsveen

Varamedlem 1

finsvea@gmail.com

Jørn Kristiansen

Varamedlem 2

 

Andre verv

 

Valgkomite:

- Randi Duenger

- Kjersti Elisabeth Fremstad

- Jarle Bergsjordet

 

Noteforvalter:

- Ola Kval-Engstad

 

Materialforvalter

- Bård Myhren

 

Notekomite:

- Ida Duenger

- Marit Lien

- Ola Kval-Engstad(noteforvalter)

- Andres Halla(dirigent)

 

Revisorer:

- Jon Erik Duenger

- Dag Jensvoll